Menu
Illustrasjon: PDS Protek

Nytt boligfelt nord i Haugesund

PDS Protek har nå lagt fram en skisse for utvikling av området mellom Førland og Saltveit nord i Haugesund. Her kan det komme 300 nye boliger.

Av Egil M Solberg | 17.10.2017 21:33:14

– Prosjektet ser spennende ut. Da jeg så tegningene tenkte jeg, her kunne jeg tenke meg å bo. Men dette er i strid med kommuneplan og gjeldende areal- og transportplan for Haugalandet, sier May Britt Vihovde i Haugesund Venstre til hnytt.

De fem grunneierne er ifølge avisa positive og ønsker seg mer aktivitet i området.

– Vi har kommet med forslag om en områderegulering for Nordbygdene for å se på området i et større perspektiv og tenke litt framover, sier Glenn Kolberg, avdelingsleder hos PDS Protek til hnytt.