Menu

Nytt år med millionsprekk

Pengebruken i helsesektoren i Karmøy er også i år mange millioner over det som er budsjettert. Rådmannen ser alvorlig på overforbruket.

Av admin | 22.05.2014 07:34:58

Hittil i år har helse og omsorgsbudsjettet sprukket med 10 millioner kroner, skriver Haugesunds Avis.

Høyt sykefravær blant de ansatte er en medvirkende årsak til at budsjettene heller ikke i år går i hop.

Av Rolf Helge Tveit | 22.05.2014 kl.07:34