Menu

Nynorskrettskrivingen skal bli enklere

Styret i Språkrådet har etablert en rettskrivingsnemnd som skal lage en tydelig, enkel og stram norm for nynorsk, uten sideformer. Den nye normen skal erstatte dagens norm. Arbeidet skal være ferdig 15. mai 2011.

Av admin | 07.01.2010 09:27:52

Målet er å etablere en norm som gjør det lettere å være nynorskbruker, som er tydelig for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid. Normen skal være lett å bruke uavhengig av formell utdanning og språkkompetanse, står det i vedtaket fra styret.

Det opplyser Språkrådet på sin nettside.

Av Sarah Elise Falkeid | 07.01.2010 kl.09:2