Menu

Nye tiltak mot kabotasje

Regjeringen setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører.

Av admin | 18.07.2014 14:56:57

– Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører, sier ier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

De viktigste tiltakene er:

  • Legge til rette for å øke kontrollen med kabotasje på veg
  • Vurdere å innføre nye tekniske hjelpemidler for kontroll
  • Vurdere nye og strengere regler for å holde tilbake kjøretøy
  • Klargjøre ansvaret i transportkjeden
  • Vurdere å ta i bruk tollovens virkemidler
    Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet
  • Bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av kabotasje
  • Arbeide mot EU-systemet for å få bedre statistikk og klargjøring av regelverket

Av Egil M Solberg | 18.07.2014 kl.14:56