Menu
Rogfast
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Nye skritt mot ferjefri E39

En rekke av Statens vegvesens prosjekter de nærmeste årene handler om å oppfylle ambisjonen om en ferjefri E39. Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023.

Av Egil M Solberg | 14.02.2018 13:05:28

Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

Dette kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for årene 2018 til 2023. Planen ble lagt fram onsdag.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter, ifølge Samferdselsdepartementet.

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram.

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan.