Menu
mobil skole

Nye regler for mobilbruk i skolen

Bystyret i Haugesund har denne uken vedtatt nye regler for mobiltelefonbruk for elever ved skoler i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 15.06.2017 16:08:28

Her er de nye reglene for bruk av mobiltelefon, mobiltilbehør og annet lignende elektronisk utstyr:

• Dette skal på barnetrinnet være avslått i hele skoletiden.

• Utstyr skal på ungdomstrinnet være avslått i undervisningstiden.

• Utstyr kan brukes i undervisningstiden når læreren tillater det. Læreren må i sin vurdering utvise skjønn før elektronisk medbrakt utstyr tas i bruk.

• Skolene lager selv regler for oppbevaring av utstyret.

• Elektronisk utstyr tas med på eget ansvar.

• Ungdomsskolene lager selv regler for når og hvor elektronisk utstyr eventuelt kan brukes i friminuttene.

• Opptak, fotografering og publisering av elever, ansatte og andre i skoletiden er forbudt hvis det ikke er gitt samtykke spesifikt om dette.

Ved regelbrudd kan skolen inndra elektronisk utstyr ut skoledagen.

Endringene i ordensreglementet trer i kraft fra 01. august i år.