Menu

Nye produksjonskutt ved Søral

Sør-Norge Aluminium AS må kutte aluminiumsproduksjonen med inntil 25 % på årsbasis.– Den svake markedssituasjonen for aluminium er grunnen til kuttene, sier leder for Husnes Kjemiske Fagforening, Ørjan Normann.

Av admin | 10.12.2008 13:13:01


Sør-Norge Aluminium AS på Husnes i Kvinnherad.

Bedriften merker godt forverringen i markedssituasjonen for aluminium. Under sist styremøte, 28. november ble det på bakgrunn av situasjonen bestemt at elektrolyseovner som naturlig går ut av drift ikke skulle startes opp igjen.

– Det var da snakk om ca. 50 ovner ved utgangen av 2009, forklarer leder ved Husnes Kjemiske Fagforening, Ørjan Normann.

Nå har styret ved bedriften besluttet å kutte ytterligere i produksjonen.

? På styremøte i går ble det bestemt at vi skal aktivt inn og slukke ovner som produserer, i tillegg til de ovnene som naturlig går ut av drift. Vi snakker her om 2 grupper, eller ca. 68 ovner, forklarer Normann.

Bemanningssituasjonen
Husnes Kjemiske Fagforening skal allerede på mandag inn i forhandlinger for å drøfte en eventuell nedbemanning.

? Mannskapssituasjonen må vurderes på bakgrunn av produksjonsnedgangen. SØRAL har i dag ca. 380 årsverk i faste stillinger, men bedriften har også en stor del innleide arbeidstakere, skriver Fagforbundet for industri og energi.

Av Egil Kr. Solberg | 10.12.2008 kl.13:1