Menu

Nye leger på plass i Sauda

Sauda legesenter lyste ut to ledige stillingar før sommeren og har nå ansatt folk i begge stillingene, melder Ryfylke.net. En har Sauda som del av sin turnus mens den andre er ny fastlege.

Av Eirin Marthinussen | 19.09.2014 12:50:08

Det er Jasmin Fejzic som  skal i utgangspunktet altså «bare» fullføre turnusperioden sin ved Sauda legesenter mens Karl Anders Eriksson fra Sverige vil gå inn i fastlegeordningen.