Menu
Tøffe tak for jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes. FOTO: Norges Bondelag

Nye jordbruksforhandlinger

Regjeringspartiene og Venstre er enige om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til partene med føringer om at budsjettstøtten kan økes til 625 millioner kroner.

Av admin | 13.06.2017 06:02:46

Dermed skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.

Da forhandlingene brøt sammen var det over en milliard i forskjell på krav og tilbud.

Nå er det gapet noe redusert, men statens tilbud er fortsatt langt fra bøndenes krav.