Menu
FOTO: hegnar.no

Nye jobber er viktigst

Nye jobber er viktigst for nordmenn før valget. Mer en fire av ti oppgir at det å skape nye arbeidsplasser er den viktigste økonomiske saken før valget i september, viser en rundspørring fra Opinion.

Av admin | 19.07.2017 05:58:40

Arbeidsledigheten har falt de siste månedene, og vi ser nå lysere på den økonomiske utviklingen, viser undersøkelsen.