Menu

Ny svømmehall i Haugesund

Flertallskoalisjonen i Haugesund vil onsdag legge frem et budsjett hvor byggingen av en ny svømmehall er med. Den nye svømmehallen skal stå ferdig i 2020.

Av Egil M Solberg | 20.11.2017 18:52:28

– Flertallskoalisjonen i Haugesund ser viktigheten av at Haugesunds innbyggere nå får et nytt svømmeanlegg og legger inn midler i budsjettet slik at bygging kan starte i 2019 og ferdigstilles i 2020, skriver Haugesund kommune i en pressemelding.

Formannskapet vil få fremlagt en sak om ny svømmehall i desember. Her skal det tas stilling til endelig valg av konsept samt lokalisering.