Menu
Aibel Haugesund

Ny storkontrakt til Aibel

Aibel er i dag tildelt en kontrakten for oppkopling av boreplattformen på Sverdrup-feltet. Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels kontor i Haugesund. 600 mann skal i jobb.

Av Egil M Solberg | 31.01.2017 10:44:29

Kontraktsverdien er på nærmere 400 millioner kroner. I tillegg har kontrakten opsjon på oppkopling av to andre plattformer.

Det var Statoil som tildelte kontrakten i dag på vegne av partnerne i Johan Sverdrup-lisensen.

På verftet i Haugesund pågår også byggingen av selve boreplattformen, et prosjekt som nå er mer enn halvveis ferdig.

Prosjektets første fase vil være preget av forberedende aktiviteter, hvor det blir lagt opp til et tett samarbeid med boreplattformprosjektet.

Dekket til boreplattformen skal være ferdig sammenstilt og klar for installasjon våren 2018. Da starter en intensiv offshorefase for Aibels mannskap, som vil bestå av opp mot 600 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019.

Kontrakten med Statoil har også opsjoner på oppkopling av prosessplattformen og boligplattformen, som begge er under bygging til Johan Sverdrup-feltet.