Menu

Ny sal til 20 millioner kroner

Link Signaturs utkast til gjenoppbygging av kommunehuset i Sveio skal legges til grunn for det videre arbeidet. Innenfor en kostnadsramme på 20 millioner kroner skal det også lages ny kommunestyre- og formannskapssal.

Av admin | 17.12.2008 08:37:48

Salen skal være i andre etasje, sammen med rådmann, ordfører og deres stab.

I følge Haugesunds Avis skal første etasje romme servicesenteret, kantine og kontorplasser.

Før byggearbeidet settes i gang må brukerne og fagforeningene få uttale seg, sier et enstemmig kommunestyret.

Publisert av Lisa Lien | 17.12.2008 kl.08:3