Menu

Ny pris til den som bedrer tilgjengeligheten

Tilgjengelighetsprisen skal etter all sannsynlighet opprettes i Tysvær kommune. Det er i sammenheng med den nye tilgjengelighetsloven som trer i kraft ved nyttår. Loven skal fremheve likestilling og likeverd, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 17.12.2008 09:14:05

I tillegg skal den sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle (?) og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. (?).

Den nye prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller offentlige etater som har gjort en spesiell verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for alle i Tysvær kommune. Prisen skal deles ut av Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det ledes av John Ragnar Susort.

Publisert av Lisa Lien | 17.12.2008 kl.09:1