Denne rørledningen er i dag en del av Kvitebjørn-lisensen med StatoilHydro som operatør. StatoilHydro skal reparere skaden før rørledningen fra Kvitebjørn til Kollsnes blir en del av interessentskapet Gassled med Gassco som operatør. I Gassled vil rørledningen som transporterer gass fra Kvitebjørn og Visund bli et eget tariffområde med bokstav-benevnelsen G.
 
– Kvitebjørn rikgassrør blir en del av Gassled første i måneden etter at StatoilHydro har gjennomført reparasjonen, sier avdelingsleder Ingjald Gjersvik i Gassco.

Norne Gass Transport System (NGTS)  er i dag et eget interessentskap med Gassco som operatør. Fra 1. januar blir også dette transportsystemet innlemmet i Gassled som et nytt tariffområde med bokstav-benevnelsen H.

 

– Dette er den mest hensiktsmessige løsningen ettersom NGTS ut på nyåret skal transportere tredjeparts gass fra det nye Alve-feltet, framholder Gjersvik.

 

Selskapet Etanor DA finansierte byggingen av etananlegget på Kårstø. Gassled overtok etananlegget i 2005, men Etantor DA har hele tiden hatt tariffinntekter fra driften av etananlegget. Fra 1. januar 2009 opphører denne ordningen. Da overtar Gassled tariffinntektene fra etananlegget, mens selskapet Etanor DA avvikles, skriver Gassco i en pressemelding.