Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Ny narkodom for 21-åring

En 21-årig mann er dømt til å sone 21 dager i fengsel etter at han gjentatte ganger er tatt i besittelse av narkotika, dette til tross for at han er i prøvetiden av sin tidligere narkodom.

Av Egil M Solberg | 07.02.2018 21:27:17

Flere ganger i fjor ble han tatt i besittelse av hasj, cannabis, narkotiske tabletter og anabole steroider.

I april i fjord fikk mannen en betinget narkodom, som han var i prøvetiden av da de nye lovbruddene ble begått.

Det ble derfor foreslått en ubetinget reaksjon denne gang. Siktede har begått nye overtredelser av samme art og da mente retten at en betinget dom ikke fremstår som hensiktsmessig.

Dermed ble han denne gangen dømt til fengsel i 24 dager, som også omfatter den betingede straffen han ble idømt ved Haugaland tingretts dom april i fjor.