Menu
NAV

«Nu går alt så meget bedre»

Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til NAV ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i fjor.

Av admin | 31.08.2017 06:03:38

I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i fjor, til 2.300 varsler i den samme perioden i år.

Det ble 600 færre helt arbeidsledige i Norge i juni. Andelen arbeidsledige er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NAV.