Menu

«NRK-skatt» istedenfor lisens

Et alternativ til TV-lisensen som nå vurderes innebærer at alle innbyggere og bedrifter betaler en medieskatt, uavhengig av om man har TV-apparat eller ikke. Beløpet man betaler, er styrt av inntekt.

Av admin | 01.07.2016 14:07:50

I tillegg til den finske modellen med NRK-skatt, diskuteres blant annet en husstandsavgift, som i Tyskland. I Danmark betales det lisens for både TV, PC-er og mobiltelefoner. Et alternativ er også å videreføre dagens NRK-lisens.