Menu

Nr. 31 i «Kommune NM»

Haugesund kommune er best på Haugalandet når det gjelder arbeidsmarked og lokal bærekraft. Det viser nye tall fra NHOs såkalte Kommune NM for 2014.

Av admin | 29.07.2014 03:10:44

Haugesund er likevel bare på 9. plass i fylket og 31. plass i landet.

Tysvær, Vindafjord og Karmøy ligger mellom plass 42 og 54 i landet, mens Bokn er nede på 109 plass og Utsira helt nede på 355 plass.

NHOs kommune NM rangerer kommunene blant annet ved å se på kommuneøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked og befolkningssammensetning.

Av Rolf Helge Tveit | 29.07.2014 kl.06:10