Menu
domstol

Normalt antall saker i Konfliktrådet

Hittil i år har 211 påklagede vært i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland. Antall personer fordeler seg på 69 kvinner og 142 menn. De fleste er i alderen 15 til 18 år.

Av Egil M Solberg | 06.07.2016 08:14:48

De fleste sakene som har vært i Konfliktrådet lokalt første halvår av 2016 omhandler «annen konflikt» og voldssaker (begge 16%).

Sammenlignet med tall fra 2015 har «Annen konflikt» (samlebetegnelse for arbeidslivskonflikter, familietvister, falsk anklage, ordensforstyrrelse, dokumentforfalskning/ falsk id, trafikk, andre forhold) økt fra 2% til 16%.

Nærmiljøkonflikter (nabokonflikt, borettslag, husdyr, annen nærmiljøkonflikt) har økt fra 7% til 10%.

Økonomiske konflikter har hatt en nedgang fra 15% til 5%. Skadeverk har hatt en nedgang fra 15% til 9%.

Samlet sett viser halvårstallene en minimal nedgang med tre saker (2%) fra fjoråret.