Menu

Nordmenn tar mye plass

Norge legger beslag på mest jord i Europa. Ingen andre europeiske land har et større utbygd areal per person enn Norge, viser tall om jordvern fra EU.

Av admin | 06.03.2015 00:00:56

Her i landet er nær 5,4 millioner mål bygd ut med boliger, industri eller asfalt. Naturvernforbundet mener arealbruken er uforsvarlig og at vi på denne måten bygger ned matjorda, skriver Nationen.

Denne debatten er svært aktuell også i våre kommuner der utbyggingsplaner kommer i konflikt med jordvern.