Menu

Noko mindre auke i magasinfyllinga

Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgraden i norske magasin 72,5 %. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 3,6 % mot 4,3 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 62,6 %.

Av admin | 25.06.2008 13:11:33

Høgast magasinfylling hadde Sørøst-Noreg med 74,7 prosent, mens Vest-Noreg hadde lågast fylling med 68,3 prosent. Midt- og Nord-Noreg hadde ein fyllingsgrad på 73,3 prosent, melder NVE.

Av Egil Kr. Solberg | 25.06.2008 kl.13:1