Menu

Nok en skjebnedag for motorparken

I kveld skal politikerne i Karmøy igjen stemme over Fjord Motorpark sin fremtid. Etter avstemningen sist måtte flere i Karmøy Frp trekke seg for fortsatt å kunne støtte prosjektet.

Av Egil M Solberg | 05.02.2018 16:19:53

143 naboer til det planlagte motorsportsenteret på Helganes klaget på vedtaket om ekspropriasjon etter det dramatiske kommunestyremøtet den 23 oktober i fjor.

Det politikerne skal ta stilling til i kveld, er om det har fremkommet nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å omgjøre ekspropriasjonsvedtaket.

Rådmann Sigurd Eikje skriver i sin innstilling at det ikke har kommet nye momenter i saken som gir grunnlag for å endre vedtaket.

Dersom han får politikerne med seg, vil saken ble oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.