Menu
domstol konfliktråd

Ni måneders fengsel

En 31 år gammel mann ble nylig dømt i Haugaland Tingrett til ni måneders fengsel etter funn av 216 bilder og 339 videofilmer som inkluderte overgrep mot barn på datamaskinen hans.

Av admin | 13.06.2017 12:59:09

Det var en tidligere samboer av mannen som tipset om mistanken om at mannen var i besittelse av overgrepsmateriale mot mindreårige.

Mannen, som var tidligere bosatt i Haugesund, påstod i retten at han lastet ned materialet uten at han visste at det var involverte barn. 31-åring forklarte at han trodde det var vanlig, lovlig pornografi. Retten valgte å se bort i fra forklaringen da nettleseren på datamaskinen viste at det var søkt etter overgrepsmateriale som inkluderte barn.

Retten valgte også å legge vekt på at det var ingen tegn til at mannen hadde videreformidlet materialet når det gjaldt straffeutmålingen.