Menu

Nesten alle føler seg trygge

I politiets innbyggerundersøkelse for 2016 kommer det frem at 94 prosent av de spurte i Sør-Vest politidistrikt føler seg meget eller ganske trygge.

Av admin | 20.01.2017 06:44:20

Samtidig svarer 80 prosent at de har svært eller ganske stor tillit til politiet.

Politimester Hans Vik skriver i en pressemelding at politiets hovedmål å levere trygghet.