Menu

Nest best for mødre

Norge er verdens nest beste land å være mor i. Ifølge en ny rapport fra det Internasjonale Røde Kors er det bare i Finland at mødre har det bedre, melder NRK.

Av admin | 06.05.2014 06:46:47

Rangeringen er basert på mødre- og barnedødelighet, samt utdanning, økonomi og kvinners deltagelse i politikken.

Helt nederst på listen over 178 land, ligger Niger, Kongo og Somalia.

Av Rolf Helge Tveit | 06.05.2014 kl.06:46