Menu

Nekter å skifte til nynorsk

Lufthavnen blir ikke til lufthamn, Avinor vil fortsatt bruke bokmål på Karmøy. Det er Samferdselsdepartementet som krever at Avinor følger målbruksloven.

Av admin | 24.08.2013 00:04:21

I brevet viser samferdselsminister Marit Arnstad også til et brev fra Språkrådet, som råder Avinor til å bruke nynorsk på flyplassen blant annet på Karmøy.

Fredag ettermiddag sendte Avinor et svarbrev til Samferdselsdepartementet. Her går det frem at målformen på lufthavnen på Karmøy fortsatt vil være bokmål.

– De store flyplassene betjener jo hele landet, og på landsbasis er det et flertall av bokmålskommuner, sier Ove Narvesen, direktør for samfunnskontakt i Avinor til Bergens Tidende.

Av Egil M Solberg | 24.08.2013 kl.00:04