Menu

Nei til vindkraftutbygging i Døldarheia

Noregs vassdrags- og energidirektorat har sagt nei til vindkraftutbygging i Døldarheia mellom Vats og Sandeid. Det blir imidlertid 10 vindturbinar på Bukkanibba mellom Vats og Ølensvåg.

Av admin | 04.07.2014 07:53:14

Aktørane bak søknaden  i Døldarheia er Haugland Kraft AS og Fred Olsen Renewables AS.

Det er Lyse Produksjon AS som har fått klarsignal for 10 vindturbinar på Bukkanibba.

Dette melder Grannar i dag.

Av Egil M Solberg | 04.07.2014 kl.07:52