Menu
karmoy rådhus

Nei til utbygging på Bygnes

Fylkesrådmannen går imot å godkjenne utvidelsen av eksisterende bygg for detaljhandel og etablering av nytt forretningsbygg på Bygnes.

Av Egil M Solberg | 04.11.2016 08:27:31

Det er Bygnes Storsenter AS som ønsker å oppføre et nybygg for firmaet Biltema på 3093 m2.

I tillegge har de søkt opp å oppføre et tilbygg til eksisterende Europrisbutikk med 492 m2.

Selskapet er avhengig av en tillatelse til å fravike rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre, melder hnytt.