Menu
samson røykfri

Nei til «ulovlige tiltak»

- Det vil være skadelig om det skapes et inntrykk av at en i Haugesund kan gjøre ulovlige tiltak uten at det får noen konsekvenser, skriver gruppeleder Jarle Utne-Reitan i Høyre i en pressemelding.

Av Egil M Solberg | 03.03.2015 00:09:50

Saken dreier seg om glassfasader, røykelov og reguleringer av Indre kai – en debatt som har versert i mange måneder – uten at politikerne greier å bli enige. I mellomtiden fortviler bransjen som har gjort store investeringer og må leve i uvissheten om hvilke rammevilkår de har å forholde seg til.

–  Siden saken berører flere felt enn det rent plan- og bygningsmessige er det rimelig å sette til side vedtaket i plan- og miljøutvalget for å få alle sider av saken tilstrekkelig belyst før underutvalgene innstiller til formannskapet, skriver Utne-Reitan videre.

Det betyr at det fortsatt er usikkerhet om hva som skjer på Indre kai – til tross for en allerede lang saksprosess.