Menu
karmoy rådhus

Nei til ekspropriasjon

Fredag fikk kommunen brev fra grunneiernes advokat Endre Skjørestad, som ønsker at ekspropriasjonssaker på Helganes stoppes.

Av Egil M Solberg | 24.04.2017 21:44:40

Grunneierne ble tilbudt samme kvadratmeterpris som skjønnet i Haugaland tingrett i 2014 fastsatte for Fjord Motorpark.

Nå vil grunneierne forhandle om pris med Avinor.

– Dette fremstår som et spill, men dette kan også være positivt i forhold til ekspropriasjonssaken for området til motorparken, sier styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark.

Motorparken vil i morgen ta kontakt med kommunen for å se på mulighetene til å komme i dialog og en konstruktiv prosess i forhold til grunneierne.

Du får mer om dette på Radio Haugaland i morgen.