Menu

Nedslående resultater i Haugesund

Tidligere i høst kontrollerte A-krim Haugaland 16 virksomheter i Haugesund. De foreløpige resultatene viser brudd hos alle virksomhetene på et eller flere av etatens regelverk.

Av Egil M Solberg | 21.11.2016 09:43:18

Tidligere i høst aksjonerte A-krim Haugaland, et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Kemner og Nav kontroll, mot internasjonale matbutikker, massasjesteder og frisører i Haugesund. De foreløpige resultatene er nedslående.

– Virksomhetene vi aksjonerte mot hadde begrenset kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Det er nedslående at fem av virksomhetene ikke hadde på plass arbeidskontrakter, som anses som ganske grunnleggende i arbeidslivet. Positivt er det at vi opplever et ønske blant virksomhetene til å rette seg etter regelverket, sier Marie Aanensen, felles talsperson for den tverretatlige aksjonen og seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Nøkkeltall fra aksjonen:
 15 virksomheter i Haugesund sentrum ble kontrollert
 14 virksomheter har fått bokføringspålegg
 10 virksomheter fikk et eller flere pålegg etter brudd på arbeidsmiljøloven
 2 bedrifter er anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft
 1 person uten gyldig opphold i Norge

Kristi T. Skaar, leder for Skatt vests innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet, mener resultatene er alvorlige og viser at det er viktig at etatene er ute og kontrollerer sammen.

– Samarbeidet fungerer og gir effektiv virkemiddelbruk. Der vi finner brudd på en etats regelverk, finner vi ofte brudd på andres. Når etatene sammen går ut for å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet kan vi avdekke brudd på alle etaters regelverk på en og samme tid, sier hun og forklarer at forbrukerne kan bidra i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet eksisterer fordi det er et marked for det. Som kunde bør du alltid be om kvittering og betale med kort eller via bank. På den måten bidrar du til likere konkurransevilkår og gjør det vanskeligere å unndra omsetning fra beskatning, sier Skaar.

Bakgrunn
A-krim Haugaland ble etablert høsten 2015 på eget initiativ fra de lokale myndigheter (Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Kemner og Nav kontroll). Det tverretatlige samarbeidet på Haugalandet er foreløpig ikke samlokalisert, men har et konkret, praktisk og operativt samarbeid på lokalt nivå.

I disse dager blir også Toll en del av det lokale samarbeidet på Haugalandet. Etatene møtes jevnlig for gjennomgang av konkrete saker og gjennomfører aksjoner i forskjellige bransjer.

Når etatene er på kontroll på en og samme tid kan vi blant annet se etter trygdesvindel, bruk av ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelse og sosial dumping.

Styrket samarbeid mellom offentlige etater er en sentral del av regjeringens strategi for ryddige og seriøse arbeidsforhold og bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet. Regjeringen la 13. januar 2015 fram sin strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

I 2015 ble det opprettet tre enheter mot arbeidslivskriminalitet i Oslo, Stavanger og Bergen, der politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll er samlokalisert. Kemneren inngår også i samarbeidet. I 2016 er det opprettet to nye enheter i Kristiansand og Trondheim.