Menu
Haugesunds avis
Dagens Haugesunds Avis (faksimile).

Fortsatt nedgang i Haugesunds Avis

Papiropplaget til Haugesunds Avis har gått ned fra 24.073 i 2013 til 21.980 i 2014 og papiravisa har tapt 6.000 lesere det siste året. Dette viser tall presentert av TNS Gallup i formiddag.

Av Egil M Solberg | 03.03.2015 12:40:16

Nettlesingen har også gått ned med 5.000 det siste året.

Mediemarkedet og folks mediebruk endres raskere enn noensinne, slår TNS Gallup fast i forbindelse med presentasjonen av tallene i dag.

– Vi ser at mediebruken endrer seg. Men det er fortsatt stor interesse for lokale nyheter og stoff, som vi må tilby på andre måter gjennom å gjøre gradvise endringer. Vi ser tegn til stabilitet, noe vi gleder oss stort over. Så får vi satse på vekst i framtiden, sier konstituert ansvarlig redaktør Arnstein Olaisen i Mediehuset Haugesunds Avis til eget nettsted.

Radio større enn avis
Internett er den store vinneren med 87 %. Radio henger godt med og har nå 67 % daglig bruk. Avis er nede på 58 %. TV taper også store markedsandeler og er nede på 76 %.

Papiravisene har i gjennomsnitt tapt 35 % lesere siden 2000 i Norge. Haugesunds Avis har mistet 42 %.