Menu

Nedgang i trafikken på Helganes

Haugesund lufthavn opplever en nedgang i antallet reisende. I løpet av første halvår i år reiste 14 000 færre enn samme periode i fjor.

Av admin | 21.07.2014 07:01:21

Samtidig har Stord lufthamn hatt en trafikkvekst på 42,4 prosent hittil i år sammenlignet med fjoråret og det forventer ytterligere vekst i 2015, skriver Haugesunds Avis.

Av Egil M Solberg | 21.07.2014 kl.07:01