Menu
NAV

Nedgang i ledigheten

Sammenlignet med samme måned i fjor er det fortsatt betydelig nedgang i ledigheten i alle kommunene, utenom Bokn. Sammenlignet med desember 2017 er det imidlertid en økning.

Av Egil M Solberg | 02.02.2018 11:06:57

– Men hvis vi sammenligner med desember, så har alle kommunene en oppgang i antall helt ledige, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland.

– Størst økning i antall helt ledige er det på Karmøy. Her viser tallene en økning med 84 personer til 3,0 % og i Haugesund øker antallet helt ledige med 59 personer til 3.4 %.

Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten fortsetter som ventet i januar.

– Den gjennomgående trenden i 2017 var en jevn nedgang i ledigheten når en tar høyde for normale sesongvariasjoner. Vi gjør regning med at denne trenden vil være like sterkt gjeldende i 2018 seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.

Tallene for Haugalandet:

Haugesund 3,4
Vindafjord 3,3
Bokn 3,1
Karmøy 3,0
Sauda 2,0
Tysvær 1,8
Suldal 0,9