Menu
Haraldsgata Foto: Daniel Niazi

Nedgang i befolkningen

I tredje kvartal 2017 har alle kommuner på Haugalandet nedgang i netto innflytting, men unntak av Utsira.

Av Egil M Solberg | 20.11.2017 13:57:49

I forhold til folkevekst, inkludert fødsler og dødsfall, tapte Haugesund 52 innbyggere, Sauda tapte 46 og Tysvær 41.

Karmøy fikk en folkevekst på 12 innbyggere og utsira fikk en økning på 3.

I Sunnhordland var det Stord som hadde størst netto fraflytting med 46 innbyggere. Nedgangen var 16 personer inkludert fødsler og døldsfall.

Innbyggertallet i Haugesund er nå på 37 220, Karmøy har 42 346. Stord har 18 803.

Se hele tanellen her…