Menu
Ryanair

Nedgang i antallet reisende

Antallet reisende på utland fra Haugesund lufthavn Karmøy gikk tilbake med hele 10 prosent januar i år sammenlignet med året før. Bortfall av ruter med Ryanair er mye av årsaken.

Av Egil M Solberg | 10.02.2016 14:17:27

Antall reisende til og fra Haugesund Lufthavn Karmøy gikk i januar samlet ned med 3,9 prosent sammenlignet med året før.

Nedgangen i antall reisende til utlandet henger sammen med bortfallet av ruter fra Ryanair.

På Stord Lufthamn Sørstokken er trenden den motsatte. Her gikk både passasjertallene og antallet flybevegelser opp.

Dette viser fersk statistikk fra Avinor.