Menu
Kronekurs

Nedgang i antallet konkurser

I 4. kvartal 2016 ble det registrert færre konkurser enn i den same perioden i 2015, men for hele 2016 var det flere konkurser enn året før. Dette viser ferske tall fra SSB.

Av Egil M Solberg | 23.01.2017 10:43:14

Det ble åpnet 4 544 konkurser i 2016, en oppgang på 1,8 prosent fra året før.

I Hordaland, Aust-Agder og Rogaland var den prosentvise økningen størst. Her ble det registrert henholdsvis 28, 22 og 19 prosent flere konkurser.

Hordaland er også fylket med den største veksten i absolutte tal, med i alt 132 flere konkurser.

Det ble åpnet 1 031 konkurser i 4. kvartal i fjor. Det er 8 prosent færre enn i den same perioden i 2015.

Dette melder SSB i dag.