Menu

Nedgang i antall lovbrudd blant unge

Antall lovbrudd begått av barn under 18 år var i 2006 på 853, mens det i 2012 kun var 380. I år forventer politiet 200 i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Av admin | 17.08.2013 11:28:22

I 2006 registrerte politidistriktet 718 gutter og 135 jenter, mens i 2012 var de samme tallene 255 og 63, melder Haugesunds Avis.

Årene har gitt størst fall i voldssaker (81 prosent), men også sedelighet (70) og vinning (65) har falt mye. Minst fall er det på skadeverk (50), skriver avisa.

Av Egil M Solberg | 17.08.2013 kl.11:28