Menu

Nedgang for Hydro i 3. kvartal

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1 477 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 1 618 millioner kroner i andre kvartal.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 07:58:18

Nedgangen reflekterer hovedsakelig sesongmessig nedgang i metallsalget og negative valutaeffekter, som delvis ble oppveid av høyere realiserte aluminiumpriser.

– Vi holder oss til vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter aluminium på fire til fem prosent i 2016, og forventer at den vil ligge i det øvre sjiktet av dette estimatet for året som helhet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Dette skjer som følge av høyere etterspørsel enn forventet i Kina, og en tregere oppstart av tidligere nedstengt kapasitet, sier Brandtzæg.