Menu
lanbruk bonde

Nedgang for bøndene

Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste en nedgang på 17.300 kr fra 2015 til 2016. Det opplyser Tveit regnskap AS som fører statistikk for lokale bønder.

Av Egil M Solberg | 03.11.2017 15:46:12

Dette viser endelige tall som er hentet inn fra gårdsregneskapene på i alt 226 bruk fra Nord-Rogaland og i Sunnhordland.

I motsetning til i 2015 da pilene pekte oppover for alle produksjonene hos bonden, sprik tallene mer i 2016.

Både melk og storfèkjøt holder en positive utvikling, mens en på gris og sau
ser en mer nyansert utvikling og inntektene har gått noe ned.