Menu

NAVs brukere må bli møtt som enkeltindivider

- Mange brukere av NAV får ikke kontakt med saksbehandler, og at utbetalingen av ytelser er feil. Dette kan være tegn på dårlig kompetanse og svikt i systemet, og gjør at den enkeltes rettssikkerhet er mangelfull, sa FFO under en høring fredag.

Av admin | 15.01.2010 14:44:07

 FFO Liv Arum
Generalsekretær Liv Arum i FFO

 FFO, som representerer mange brukere av de ulike tjenester i NAV, kunne også vise til erfaringer som lange ventetidene, mange saksbehandlingsfeil og at oppfølgingen av enkeltbrukere var utilfredsstillende.

– Dette er en meget utilfredsstillende situasjon. Skal NAV-reformens målsetninger om flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad lykkes, er det avgjørende at NAVs bruker blir møtt som enkeltindivider. Da må flere beslutninger delegeres til lokalkontorene. Der brukerne kan få oppfølging og bistand ut fra sine behov og forutsetninger, sier generalsekretær Liv Arum i FFO, som innledet i Stortingets kontrollhøring fredag.

Av Egil Kr. Solberg | 15.01.2010 kl.14:4