Menu

NAV`er i årevis

Tre av ti unge som blir arbeidsledige er fortsatt på Nav to år senere. Andelen som ikke kommer seg tilbake i jobb i løpet av flere år, har økt kraftig, skriver Aftenposten.

Av admin | 15.08.2013 07:24:55

Arbeidsledigheten blant unge er nå mer enn tre ganger så høy som ledigheten blant dem over 25 år.

Av Rolf Helge Tveit | 15.08.2013 kl.07:24