Menu

NAV venter økt ledighet

Ved utgangen av neste år vil det være mellom 75 000 og 80 000 registrerte helt ledige. Det forventer NAV på bakgrunn av oppjustert ledighetsprognose. Det forventes at ledigheten vil øke fra 43 000 i 2008 til 68 000 i 2009.

Av admin | 09.12.2008 10:46:43


                                          I bygg, anlegg og industri øker ledigheten mest

NAV har på bakgrunn av den siste tids utvikling i norsk og internasjonal økonomi oppjustert ledighetsprognosen, og forventer at det ved utgangen av neste år vil være mellom 75 000 og 80 000 registrerte helt ledige.

Av Egil Kr. Solberg | 09.12.2008 kl.17:4