Menu

NAV frykter juks

NAV frykter at folk i Rogaland jukser til seg sykmelding i frykt for å bli arbeidsledige.

Av admin | 21.12.2016 06:25:30

Økonomisk er det langt mer gunstig å motta sykepenger enn dagpenger, melder NRK.

I løpet av oljenedgangen har tallet på menn på Sør og Vestlandet som blir sykmeldt i ett helt år økt med 21 prosent.