Menu

NAV ber politikerne om hjelp

NAV venter store innrykk på arbeidskontorene fra dem som mister jobben neste år. - Vi trenger flere folk på jobb, mer penger og et enklere regelverk for å møte utfordringene, sier arbeids- og velferdssjef Tor Saglie som ber politikerne om hjelp.

Av admin | 31.12.2008 13:07:23


Det ventes mange fortvilte arbeidssøkende til NAV fra dem som mister jobben neste år.

Fra 1. januar 2009 gjennomfører Arbeids- og velferdsetaten NAV den største forvaltningsreformen noensinne. Da skal sosiale tjenester, arbeidskontorerer og trygdesystemene i stat og kommune slås sammen, melder nrk.no. 

? Det er viktig å møte dem som blir arbeidsledige på en god måte. Derfor ber vi Arbeids- og velferdsetaten (Nav) forberede seg på å øke bemanningen i 2009. Økt bemanning brukes til aktiv oppfølging og formidling av arbeidsløse, sier Andersen i en pressemelding.

Regjeringens varsel kommer i forbindelse med tiltakspakken som er ventet å komme tidlig i 2009.

? Det er nødvendig at Nav så tidlig som mulig kan planlegge med flere personellressurser i 2009. Forberedelsene skal legge til rette for at eventuelt flere folk kan være på plass så raskt som mulig etter at en eventuell tilførsel av ressurser er vedtatt, sier Dag Terje Andersen til ANB-NTB.

Arbeids- og velfredsetaten NAV skal i året som kommer opprette 457 nye kontorer for trygd, arbeid og sosiale tjenester.
 
Egil Kr. Solberg | 31.12.2008 kl.12:5