Menu

NAV bedrageri ga samfunnsstraff

En 24 år gammel kvinne oppga ikke til NAV at hun flyttet sammen igjen med faren til deres felles barn og mottok dermed støtte hun ikke hadde krav på. Hun er nå idømt 36 timer samfunnsstraff.

Av admin | 25.07.2014 11:26:04

Kvinnen, som er bosatt i Nedre Vats, hadde særdeles dårlig økonomi i perioden hun mottok støtte fra NAV. Fra september 2012 til januar 2013 mottok hun til sammen 54 310 kroner.

Av Eirin Marthinussen | 25.07.2014 kl.14:25