Menu

Naturkrafts administrasjon til Tysvær

Fra 1. august er Naturkrafts administrasjon også å finne på Kårstø. Dette fordi selskapet har funnet det mest hensiktsmessig å flytte administrasjonen til Tysvær for å få størst mulig fokus på gasskraftverkprosjektet.

Av admin | 07.07.2006 14:28:36

Både selskapets administrasjon og prosjektledelsen vil da være samlokalisert i brakkerigger ved inngangen til byggeplassen på Kårstø.

Når byggeperioden er over flytter Naturkraft inn i egne administrasjonslokaler på tomten til gasskraftverket.

Av Egil Kr. Solberg | 07.07.2006 kl.14:2