Menu
HSH

Nærmere en høyskole-fusjon

HSH-styret behandlet i dag fusjonsavtalen for første gang. Foruten noen innspill til videre forbedringer, ble planene godkjent.

Av Egil M Solberg | 12.05.2016 21:14:26

De tre høgskolene er enige om å behandle fusjonsavtalen i to steg. Et endelig vedtak om ja eller nei til fusjon skjer først i de tre høgskolestyrene 9. juni.

Om alle styrene da godkjenner avtalen, blir en kongelig resolusjon om fusjon mellom Høyskolen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høyskolen i Bergen (HiB) og Høyskolen Stord- Haugesund (HSH) godkjent i statsråd etterpå.

Fusjonen skal ta sikte på å sikre en levende kampus, bidra til kompetanseheving av hele fagstaben og styring av forskning og utdanning i egen region.