Menu

Næringslivet vil kutte fergene

Næringslivet i regionen vil ha ferjefri veg til Bergen. Først og fremst ønsker de bro over til Tysnes og videre veg over Tysnes og Fusa. Der vil de at vegen skal komme inn på eksisterende E39 ved Endelausmarka ved Os.

Av admin | 14.02.2007 15:19:27

Dermed vil Haugalandet få noe over 2 timer og Stord 1 1/2 time med kjøretøy til Bergen med en gjennomsnittsfart på 70 km/t.

Stord næringsråd er nå ferdig med en forstudie for den ferjefrie vegen. Forstudien er del av et større samarbeid med NHO Hordaland, der NHO til våren vil legge fram en større utredning om samferdselskorridoren frå Sunnhordland til Bergen, skriver Sunnhordland.

Av Egil Kr. Solberg | 14.02.2007 kl.15:1